Bobrowska, Ewa. 2012. „Emancypantki? Artystki Polskie W Paryżu Na przełomie XIX I XX Wieku”. Archiwum Emigracji, grudzień, 11-27. https://doi.org/10.12775/AE.2012.001.