Bobrowska, Ewa. 2012. „Przedmowa”. Archiwum Emigracji, grudzień, 9-10. https://doi.org/10.12775/2313.