Matysiak, P. (2011). Wiktor Trościanko, Obóz laureata. Archiwum Emigracji, 188–198. https://doi.org/10.12775/AE.2011.011