Tatarowski, K., & Garliński, J. (2013). Z Taśmoteki Rozgłośni Polskiej RWE. Rozmowa Konrada Tatarowskiego z Józefem Garlińskim. Archiwum Emigracji, 135–141. https://doi.org/10.12775/AE.2013.024