Tomalska, J. (2013). Simon Segal — przyczynek do biografii artysty. Archiwum Emigracji, 86–100. https://doi.org/10.12775/AE.2013.021