Tarka, K. (2013). Tazab, Haskoba, Fregata: emigracyjny biznes w Wielkiej Brytanii i wywiad PRL (lata 50. i 60. XX wieku). Archiwum Emigracji, 48–63. https://doi.org/10.12775/AE.2013.018