Lipski, L., & Raskin, O. (2023). List: (Oprac. A. Zając). Archiwum Emigracji, 292–334. https://doi.org/10.12775/AE.2022.016