Kubiak, W., & Supruniuk, M. A. (2022). „Wdzięczny jestem za wydrukowanie ramoty mojej.”: listy Stanisława Kościałkowskiego do „Wiadomości”. Archiwum Emigracji, 427–458. https://doi.org/10.12775/AE.2021-22.027