Nowak, M. (2012). Madame Werten — artystka i propagatorka sztuki. Tropy z Muzeum Polskiego w Ameryce. Archiwum Emigracji, 353–359. https://doi.org/10.12775/AE.2012.030