Lewandowski, W. (2012). Ślady zaniedbań (Paweł Tański, Ślad. Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego, Toruń 2012, Wydawnictwo UMK). Archiwum Emigracji, 349–351. https://doi.org/10.12775/AE.2012.029