Rostropowicz-Clark, J. (2012). Opowieści z zatrzymanego czasu. Jadwiga Maurer (1930–2012). Archiwum Emigracji, 341–343. https://doi.org/10.12775/AE.2012.027