Jaworowski, J. (2012). Krysia Eichlerówna — Wspomnienie. Krystyna Eichler (1921–2012). Archiwum Emigracji, 331–333. https://doi.org/10.12775/AE.2012.024