Gerc, L. (2012). „Studies in Polish Architecture” by Jerzy Faczyński. Archiwum Emigracji, 311–319. https://doi.org/10.12775/AE.2012.022