Kierys, A. (2012). Paweł Jasienica versus Józef Mackiewicz. Czyja droga donikąd?. Archiwum Emigracji, 278–309. https://doi.org/10.12775/AE.2012.021