Tarka, K. (2012). Agent w „Kulturze” pożądany. Nie urzeczywistniony plan zwerbowania przez wywiad PRL Mariana Pankowskiego. Archiwum Emigracji, 250–263. https://doi.org/10.12775/AE.2012.019