Paszkiewicz, L. B. (2012). Kontrowersje wokół postaw więźniów brzeskich w świetle korespondencji Adama Ciołosza i Stefanji Sigaliny-Liebermanowej z 1942 roku. Archiwum Emigracji, 211–232. https://doi.org/10.12775/AE.2012.017