Jabłoński, A. (2012). Obraz recepcji powieści w odcinkach na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1949–1965 w świetle listów od czytelników. Archiwum Emigracji, 193–209. https://doi.org/10.12775/AE.2012.016