Lewandowska, K. (2012). Czarne słońca, białe księżyce — śmierć w sztuce Aliny Szapocznikow i Angeliki Markul. Archiwum Emigracji, 183–192. https://doi.org/10.12775/AE.2012.015