Sienkiewicz, J. W. (2012). Francuskie światło, litewska ziemia. O malarstwie Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej. Archiwum Emigracji, 175–182. https://doi.org/10.12775/AE.2012.014