Krasnodębska, J. (2012). „Angielka w Paryżu”. Listy Haliny Korn-Żuławskiej do męża (maj–czerwiec 1950). Archiwum Emigracji, 156–174. https://doi.org/10.12775/AE.2012.013