Supruniuk, M. A. (2012). Nowe rozdanie. Polskie artystki w Galerie Lambert Zofii i Kazimierza Romanowiczów. Archiwum Emigracji, 142–155. https://doi.org/10.12775/AE.2012.012