Chrzanowska-Foltzer, M. (2012). Czy tylko Paryż? Kilka uwag na temat polskich artystek na południu Francji. Archiwum Emigracji, 127–141. https://doi.org/10.12775/AE.2012.011