Cybulska, K. A. (2012). Rola badań budowy technicznej i rozpoznania warsztatu artysty na przykładzie twórczości Meli Muter. Archiwum Emigracji, 90–100. https://doi.org/10.12775/AE.2012.008