Wierzbicka, A. (2012). „Jak tu nie być feministą”. O zapomnianych malarkach polskich w Paryżu w latach 1900–1914. Archiwum Emigracji, 45–62. https://doi.org/10.12775/AE.2012.004