Tomalska, J. (2012). Sztuka, miłość i medycyna: Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857–1893) w świetle wspomnień męża. Archiwum Emigracji, 28–37. https://doi.org/10.12775/AE.2012.002