Bobrowska, E. (2012). Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku. Archiwum Emigracji, 11–27. https://doi.org/10.12775/AE.2012.001