Grudzińska, A. (2018). Les pseudonymes de Kazimierz Brandys. Archiwum Emigracji, 47–60. https://doi.org/10.12775/AE.2017.004