(1)
Tomalska, J. Simon Segal — Przyczynek Do Biografii Artysty. AE 2013, 86-100.