(1)
Supruniuk, M. A. Ks. Prof. Walerian Meysztowicz I Polski Instytut Historyczny W Rzymie. AE 2013, 51-68.