(1)
Wierzejska, J. Złoto I popiół. Śledztwo Archiwalne I Interpretacyjne W Sprawie Wspomnienia Paryskiego Leo Lipskiego. AE 2023, 30-51.