(1)
Kubiak, W.; Supruniuk, M. A. „Wdzięczny Jestem Za Wydrukowanie Ramoty mojej...”: Listy Stanisława Kościałkowskiego Do „Wiadomości”. AE 2022, 427-458.