(1)
Nowak, M. Madame Werten — Artystka I Propagatorka Sztuki. Tropy Z Muzeum Polskiego W Ameryce. AE 2012, 353-359.