(1)
Rostropowicz-Clark, J. Opowieści Z Zatrzymanego Czasu. Jadwiga Maurer (1930–2012). AE 2012, 341-343.