(1)
Jaworowski, J. Krysia Eichlerówna — Wspomnienie. Krystyna Eichler (1921–2012). AE 2012, 331-333.