(1)
Kierys, A. Paweł Jasienica Versus Józef Mackiewicz. Czyja Droga donikąd?. AE 2012, 278-309.