(1)
Paszkiewicz, L. B. Kontrowersje wokół Postaw więźniów Brzeskich W świetle Korespondencji Adama Ciołosza I Stefanji Sigaliny-Liebermanowej Z 1942 Roku. AE 2012, 211-232.