(1)
Jabłoński, A. Obraz Recepcji powieści W Odcinkach Na łamach „Dziennika Polskiego I Dziennika Żołnierza” W Latach 1949–1965 W świetle listów Od czytelników. AE 2012, 193-209.