(1)
Sienkiewicz, J. W. Francuskie światło, Litewska Ziemia. O Malarstwie Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej. AE 2012, 175-182.