(1)
Supruniuk, M. A. Nowe Rozdanie. Polskie Artystki W Galerie Lambert Zofii I Kazimierza Romanowiczów. AE 2012, 142-155.