(1)
Lenartowicz, Światosław. Podróże Zofii Stryjeńskiej I Ich Paryskie Etapy. AE 2012, 101-115.