(1)
Ziembińska, E. Sara Lipska — Artystka Wszechstronna. Wyjątkowa Uczennica Dunikowskiego. AE 2012, 82-89.