(1)
Wierzbicka, A. „Jak Tu Nie Być feministą”. O Zapomnianych Malarkach Polskich W Paryżu W Latach 1900–1914. AE 2012, 45-62.