(1)
Bobrowska, E. Emancypantki? Artystki Polskie W Paryżu Na przełomie XIX I XX Wieku. AE 2012, 11-27.