[1]
Matysiak, P. 2011. Wiktor Trościanko, Obóz laureata. Archiwum Emigracji. (grudz. 2011), 188–198. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2011.011.