[1]
Tarka, K. 2013. Tazab, Haskoba, Fregata: emigracyjny biznes w Wielkiej Brytanii i wywiad PRL (lata 50. i 60. XX wieku). Archiwum Emigracji. (grudz. 2013), 48–63. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2013.018.