[1]
-, .-. 2012. Spis ilustracji. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 361–363. DOI:https://doi.org/10.12775/2380.