[1]
Nowak, M. 2012. Madame Werten — artystka i propagatorka sztuki. Tropy z Muzeum Polskiego w Ameryce. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 353–359. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.030.