[1]
Rostropowicz-Clark, J. 2012. Opowieści z zatrzymanego czasu. Jadwiga Maurer (1930–2012). Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 341–343. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.027.