[1]
Jaworowski, J. 2012. Krysia Eichlerówna — Wspomnienie. Krystyna Eichler (1921–2012). Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 331–333. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.024.