[1]
Gerc, L. 2012. „Studies in Polish Architecture” by Jerzy Faczyński. Archiwum Emigracji. (grudz. 2012), 311–319. DOI:https://doi.org/10.12775/AE.2012.022.